Cast
Masashi Ishibashi
Iron Claw
Tairayama Itou
Ryu Higashi, Dia Jack
Yuusuke Kazato
Bunta Daichi, Clover King
Mitchi Love
Karen Mizuki, Heart Queen
Hiroshi Miyauchi
Sokichi Banba, Big One
Yoshitaka Tamba
Goro Sakurai
Yoshitaka Tanba
Goro Sakurai, Spade Ace

Guest Stars
Jyunichi Haruta
ISSIS Soldier
Nenji Kobayashi
Police Officer
Kenji Ohba
Hayato Kono
Hiroyuki Sanada
Katsuya
Etsuko Shihomi
Natsuki Kono
Megumi Shimizu
Miki
Ousmane Yusef
Karen's Father

Voice Actors
Toru Ohira
Narrator

Suit / Stunt Actors
Hiromichi Suzuki
Dia Jack, Diamond Jack